Inapoi

Bienala de Arhitectura Bucuresti 2008 (BAB08)Regulamentul de desfasurare a expozitiei de proiecte ale arhitectilor din si originari din Romania

Publicat de SPATIULCONSTRUIT, la
28995_bab_big

 

Bienala de Arhitectura Bucuresti (BAB) este cel mai important eveniment legat de arhitectura din Romania. Ea este organizata de catre Uniunea Arhitectilor din Romania odata la doi ani, aducand in dezbaterea publica problematica gestului de a edifica. Elementul central al Bienalei il constituie expozitia celor mai valoroase lucrari realizate in ultimii doi ani de catre arhitecti din si originari din Romania. Un juriu numit de catre UAR acorda nominalizari si premii. Editia din acest an, ca si cele din 2004 si 2006, este organizata de catre UAR in colaborare cu revista Arhitectura, publicatia Uniunii.  

 

A. PARTICIPANTI -

La expozitia din cadrul BAB pot participa arhitecti din sau originari din Romania, precum si colective coordonate de arhitecti care intra in aceste categorii. Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor cu drepturi egale al proiectului respectiv. - Titularul participant trebuie sa fie posesor al unei diplome atribuite de un institut superior de arhitectura recunoscut de statul roman. - Pentru categoriile design de obiect si publicatii, pentru care nu este necesara detinerea dreptului de semnatura, se admit participanti care nu au diploma de arhitect. - Fiecare autor sau colectiv de autori poate prezenta lucrari la una sau mai multe sectiuni in aceeasi editie. Numarul de lucrari prezentate de un autor sau un colectiv la fiecare sectiune este nelimitat.

 

B. SECTIUNI

Expozitia BAB si jurizarea lucrarilor se face pe urmatoarele sectiuni ce definesc domenii de activitate:

• arhitectura < 1000 mp: lucrari de arhitectura cu o suprafata construita totala mai mica de 1000 metri patrati, finalizate in ultimii doi ani.

• arhitectura > 1000 mp: lucrari de arhitectura cu o suprafata construita totala mai mare de 1000 metri patrati, finalizate in ultimii doi ani.

• urbanism si amenajarea spatiilor urbane: proiecte de urbanism si de amenajare a teritoriului elaborate in ultimii doi ani; proiecte de cercetare urbana si / sau teritoriala; proiecte de amenajare a unor spatii publice, finalizate in ultimii doi ani.

• arhitectura de interior, scenografie si design de obiect: amenajari interioare si proiecte de decoruri si scenografie, finalizate in ultimii doi ani (se accepta si lucrari de scenografie virtuala), produse sau prototipuri finalizate in ultimii doi ani.

• restaurarea monumentelor de arhitectura si reabilitarea cladirilor: lucrari de restaurare, reabilitare, conversie finalizate in ultimii doi ani.

• publicatie de arhitectura: lucrari de specialitate cu subiecte dintr-una din cele 5 sectiuni de mai sus (carti, studii de specialitate publicate, filme si CD-uri sau DVD-uri de arhitectura care se inscriu in categoria publicatii) publicate in ultimii doi ani. Nu se admit periodice (reviste). Prin termenul de "opere finalizate" se intelege o lucrare terminata in proportie de cel putin 90 % (opere de arhitectura, amenajari interioare, amenajarea spatiilor urbane, restaurare si reabilitare), proiecte predate si aprobate, cercetari finalizate (pentru categoria "urbanism"), produse sau prototipuri executate (pentru categoria design de obiect), lucrari publicate (pentru sectiunea publicatie de arhitectura). Prin termenul "ultimii doi ani" se intelege perioada dintre ultima editie a Bienalei (decembrie 2006) si data de 1 septembrie 2008. Nu se admite participarea cu lucrari prezentate in cadrul editiilor anterioare, decat in cazul unor faze ulterioare cu pondere esentiala in cadrul unor proiecte de mai mare anvergura, sau al unor editii noi ale unor publicatii, revizuite si adaugite in mod substantial. Aceeasi lucrare nu poate fi prezentata in mai multe sectiuni.

 

C. CONDITIILE DE ADMITERE SI PREZENTARE A LUCRARILOR IN EXPOZITIE

Aceasta editie a Bienalei aduce o modificare foarte importanta in ceea ce priveste modul de admitere si de prezentare a proiectelor. Pentru simplificarea conditiilor de preselectie si jurizare, predarea proiectelor se va desfasura in doua etape. Prima dintre ele consta dintr-o "predare digitala" - un document pdf continand date esentiale despre proiect (imagini si texte). Pe baza acestor materiale se va efectua de catre juriu preselectia. In cea de-a doua etapa, autorii proiectelor selectionate vor elabora prezentarea finala, un set de panouri ce va face parte din expozitie. Nominalizarile si medaliile vor fi acordate in timpul desfasurarii expozitiei.

 

C.1. Conditii de admitere pentru etapa 1

Elemente obligatorii La etapa 1 (preselectie) vor fi predate pe un Cd sau DVD urmatoarele materiale: Un document pdf intr-o rezolutie mica (pentru a putea fi vizualizat usor este recomandata calitatea web pentru compresia fotografiilor), continand date grafice (fotografii ale lucrarii, imagini 3D, fotografii de macheta, scheme explicative, pentru lucrarile de arhitectura, amenajari interioare, restaurare si reabilitare, amenajarea spatiilor urbane - planuri de incadrare, planuri de nivel, sectiuni, fatade, detalii etc.) si texte (descrieri ale proiectului, date despre autori, co-autori, client, loc, date tehnice etc.). Un folder separat cu toate materialele din documentul pdf (se pot include si materiale suplimentare): fotografii la rezolutie maxima, in format jpeg sau tif, desene (preferabil in format vectorial - dwg, eps sau pdf), toate textele in format Word (inclusiv creditele). Se va preda in mod obligatoriu un document Word cu date de identificare si contact (nume, birou de arhitectura, adresa, telefon, eventual telefon mobil, e-mail, colaboratori) ale autorilor. Aceste date sunt cerute pentru realizarea catalogului Bienalei si a unui numar special din revista Arhitectura. Rugam toti participantii sa regleze in avans orice fel de probleme de copyright al imaginilor pentru publicare. Organizatorii nu vor fi raspunzatori de eventualele probleme in acest sens. Pentru sectiunea publicatii, documentul pdf va include o scurta prezentare a lucrarii in romana si engleza, precum si un sumar, imaginea copertii, imagini din lucrare, date despre autor(i), editura, numar de exemplare, format. Vor fi predate si 5 exemplare ale lucrarii. Folderul de la punctul 2 va contine toate datele din documentul pdf, precum si imaginea copertii la rezolutie mare. La sectiunea design de obiect, sunt obligatorii fotografii ale prototipului. Modelul plansei de prezentare a proiectelor in faza preselectie pentru concursul BAB2008 este disponibil pe www.arhitectura1906.ro! Elemente optionale Pentru toate sectiunile este posibila prezentarea unui film de maximum 2 minute despre una dintre lucrari. Aceste filme vor fi vizionate de catre juriu si vor fi prezentate si in sala de expozitie. Filmele vor trebui codate in format mpeg. Aceste filme sunt recomandate in mod special pentru sectiunea de scenografie. Format Documentul pdf va contine maximum 5 pagini A3. Imaginile si textele vor fi prezentate pe fond alb. Formatul pentru documentul pdf si date despre informatiile cerute sunt prezentate in anexa 1, ce face parte integranta din acest regulament. Formatul si datele sunt obligatorii. Prezentarea bilingva este necesara pentru ca documentele sa poata fi analizate de catre membrii din strainatate ai juriului.  

 

C.2. Conditii de admitere pentru etapa 2

Pentru etapa 2 vor fi predate panouri de expunere cu materiale grafice si texte despre proiect. La categoria design, va fi obligatorie prezentarea unui prototip. Formatul si numarul panourilor precum si datele ce trebuie incluse vor fi comunicate autorilor proiectelor selectionate.

 

D. JURIUL

Editia din acest an aduce si o modificare importanta privind juriul. La editiile precedente, pentru a asigura un plus de obiectivitate si o perspectiva internationala, presedintele juriului a fost un arhitect de origine romana, stabilit in strainatate. La aceasta editie, presedintele juriului va fi un arhitect de prestigiu dintr-o tara europeana. Juriul unic pentru toate sectiunile BAB este alcatuit dintr-un numar de 7 arhitecti, dintre care un presedinte. Componenta juriului este hotarata de catre Senatul UAR in anul desfasurarii Bienalei si adus la cunostinta publicului prin intermediul revistei Arhitectura si al site-ului acesteia, prin e-mailuri catre arhitecti. Membrii juriului si organizatorii delegati de catre UAR (colectivul revistei Arhitectura) nu participa cu lucrari la aceasta editie. Din juriu fac parte autori nominalizati si premiati la editiile precedente si profesionisti de renume. Juriul beneficiaza de ajutorul unui secretar al Bienalei, fara drept de vot, care intocmeste procesele verbale ce vor fi semnate de toti membrii juriului.

 

E. SELECTIA SI PREMIEREA

Selectia pentru participarea la expozitie se face de catre juriu, pe baza materialelor predate la faza 1. Nominalizarea: din cadrul lucrarilor din expozitie se determina lucrarile susceptibile de a primi medalii si acestea sunt anuntate. Acordarea medaliilor: dintre lucrarile nominalizate, juriul acorda medaliile UAR pentru fiecare sectiune. Presedintele UAR are privilegiul de a acorda "Medalia presedintelui UAR" oricareia dintre lucrarile selectionate in expozitie. Hotararile juriului nu pot face obiectul nici unor contestatii. Juriul isi rezerva dreptul de a nu acorda medalii sau nominalizari la oricare dintre sectiuni, in cazul in care sunt prezentate prea putine lucrari, sau acestea nu corespund nivelului Bienalei. Prin bunavointa sponsorilor, medaliile vor fi insotite de premii ce vor fi anuntate cu cel putin doua saptamani inainte. Sponsorii pot institui premii speciale, pe care le vor acorda, dupa consultarea juriului, unor lucrari selectionate. Existenta si valoarea acestor premii speciale vor fi anuntate cu cel putin o luna inainte de vernisajul expozitiei.  

 

G. PREDAREA MATERIALELOR PENTRU EXPOZITIE CD-ul sau DVD-ul pentru prima etapa (preselectie) va fi expediat sau adus direct la adresa: Redactia revistei Arhitectura Str. Zece Mese, nr. 9, sector 2, Bucuresti, cod 024061, Romania Participantii sunt rugati sa anunte expedierea prin telefon, e-mail sau fax la adresele de mai jos. Se va intocmi o evidenta a trimiterilor si se vor verifica eventuale probleme de expediere. Termenul limita de receptie, fara exceptii, este 01 iulie 2008. Pentru materialele trimise prin posta, 01 iulie va fi data limita de expediere. Lucrarile pot fi trimise incepand cu data de 01 iunie 2008. Pentru sectiunea publicatii, termenul de predare va fi 20 august (20 august, data expeditiei postale).  

 

H. CALENDARUL EXPOZITIEI DE PROIECTE ROMANESTI A BIENALEI

• 01 iulie: predarea etapei 1 (format digital), sectiunile 1-5

• 20 august: predarea etapei 1, sectiunea 6 (publicatii)

• 01 septembrie: anuntarea rezultatelor preselectiei pentru sectiunile 1-5

• 15 septembrie: anuntarea rezultatelor preselectiei pentru sectiunea 6 (publicatii)

• 15 septembrie: predarea panourilor pentru expozitie, sectiunile 1-5 (01 octombrie pentru sectiunea publicatii)

• 15 octombrie : Vernisajul expozitiei si deschiderea oficiala a Bienalei

• in perioada 20 octombrie - 05 noiembrie: anuntarea nominalizarilor, acordarea de catre juriu a medaliilor si a altor premii, anuntarea acestora in cadrul festivitatii de premiere

• 15 noiembrie: inchiderea expozitiei  

 

I. CONTACT : Tel / Fax: 0040 21 212 03 85 E-mail: redactia@arhitectura1906.ro, office@arhitectura1906.ro www.arhitectura1906.ro