Inapoi

Ce este conceptul de arhitectură

Publicat de SPATIULCONSTRUIT, la

 

Cel mai vechi tratat de arhitectură la care se raportează educaţia pe care o primesc studenţii arhitecţi din Occident este “De Arhitectura” a lui Vitruvius Pollio. Din el reies cele trei calităţi principale de la care trebuie să pornească fiecare schiţă conceptuală a unui obiect de arhitectură: Firmitas (rezistenţă structurală), Utilitas (funcţionalitate) şi Venustas (frumuseţe). La cele trei o doamnă profesor din Facultatea de Arhitectură adăuga, la cursul dânsei, o a patra calitate, foarte importantă astăzi: economicitatea. Canoanele după care judecăm frumuseţea arhitecturii s-au schimbat, iar importurile culturale şi diferenţele de instrucţie fac din calitatea frumuseţii o caracteristică greu de satisfăcut, discuţia purtându-se astăzi în jurul noţiunii de “estetică”. Celelalte două însă, împreună cu cea menţionată de către doamna profesor, sunt palpabile: orice casă (a se citi construcţie în care funcţionează oameni) trebuie să fie stabilă şi rezistentă structural (adică arhitectul trebuie să conlucreze cu structuristul pentru un rezultat corect), funcţională (să permită folosirea eficientă a spaţiilor pentru scopul declarat) şi rentabilă (să nu existe costuri nejustificate sau pierderi inutile de material şi / sau manoperă). Soluţiile tehnologice moderne ajută la satisfacerea cerinţelor notate de Vitruvius: panourile solare şi tehnologiile ce pemit hidro şi termoizolarea clădirilor ajută la satisfacerea cerinţelor funcţionalităţii şi rentabilităţii*.

 

Un concept bine gândit trebuie să ţină cont de satisfacerea laturii logistice a funcţiunii: exemplul care îmi vine în minte acum este cel al dimensionării pasului structurii la clădirile de locuinţe cu parcare subterană - dacă locurile de parcare sunt prea înguste (sau prea largi) şi / sau apartamentele incomode, înseamnă că gândirea conceptuală a fost greşită.

 

*Legislaţia ţărilor din U.E. impune condiţii specifice ce au la bază ideile lui Vitruvius. În România cerinţele sunt: A - rezistenţă şi stabilitate, B – siguranţa în exploatare, C – siguranţa la foc, D – sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, E – izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie şi F – protecţia împotriva zgomotului.