FURNIZOR:

CAD PROJECT
DESCRIERE:


PROIECTE DE REZISTENTA: elaborare proiect structura de rezistenta, dimensionare infrastructura si suprastructura unei constructii, expertize tehnice pentru structura de rezistenta existenta.

 

PROIECTE DE INSTALATII: elaborare planuri proiect instalatii, solutii pentru instalatiile interioare aferente constructiei: instalatii termice, instalatii climatizare, ventilare, instalatii sanitare, canalizare, pluviale, instalatii electrice.

 

PROIECTE DE SISTEMATIZARE VERTICALA SI LUCRARI RUTIERE: atat pentru lucrari in interiorul incintei cat si pentru lucrari pe domeniul public, racorduri rutiere si intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor comisiei de circulatiei si al politiei rutiere.

 

PROIECTE SI DOCUMENTATII DE URBANISM: executam  documentatii de urbanism PUD, PUZ, PUG.

 

STUDII SI SERVICII CONEXE PROIECTARII:
- Studii geotehnice, studii topografice
- Obtinere Certificat de urbanism
- Intocmire documentatii si obtinerea de avize si acorduri
- Intocmirea de expertize tehnice ptr. structura de rezistenta
- Intocmirea Auditului energetic si a Certificatului energetic
- Intocmirea documentatiei si obtinerea Autorizatii de construire

 

MANAGEMENT DE PROIECT IN CONSTRUCTII: servicii consultanta tehnica, consultarea si consilierea investitorului asupra solutiilor din proiect, respectarea legislatiei in constructii, acordare consultanta privind executia unei cladiri, materiale necesare, mobilierul, dotari, amenajari interioare si amenajari exterioare, evaluare cost estimativ conform proiectului pentru investitie, asistarea investitorului la fazele de receptie pe parcursul executarii constructiei, urmarirea calitatii constructiei prin corelarea cu fazele de proiectare.

Compania noastra si-a propus si a reusit sa promoveze o strategie de piata centrata pe solicitarile variate si in continua diversificare ale clientilor sai. Principiul de baza al activitatii il constituie profesionalismul bazat pe o echipa competenta, cu pregatire specializata , cu o practica si experienta profesionala de 38 de ani.

PROIECTE COMPLETE PENTRU PROGRAME DE INVESTITII: rezidentiale, constructii industriale, comerciale, birouri, hoteluri, cladiri sociale .